معرفی کارمندان شهرداری سیردان

معرفی کارمندان شهرداری سیردان

۱- مهدی کشاورزحداد: شهردار

۲- داود اولادی سلخوری: امور مالی

۳- ناصر کلهر: کارشناس عمران

۴- بهرام کلهر چگینی: امور اداری

۵- عباس کشاورزولیان: کارپرداز و آتش نشان

۶- ابولفضل جبلی: خدمات شهری

۷- ابوالفضل کشاورزولیان: خدمات شهری

۸- بهرامعلی کشاورز خورشیدی: خدمات شهری