پروژه های عمرانی

اتصال میدان تعاون به شهرک امید

 

اجرای فاضلاب خیابان سوم شهرک امید

اصلاح هندسی سه راه بخشداری

اصلاح معابر

بتن کف معابر

بهسازی خیابان شهید قنبری

بهسازی میدان چنار

پل رودخانه سیردان

تعریض بلوار شهید رجایی

سنگ فرش پیاده رو ها